سفارش چت روم

پلن یک

ترافیک نامحدود
میکروبلاگ چندرسانه ای
آپدیت رایگان
بک آپ هفتگی
هاست چهل نفره
پشتیبانی رایگان

پلن دو

ترافیک نامحدود
میکروبلاگ چندرسانه ای
آپدیت رایگان
بک آپ هفتگی
هاست صد نفره
پشتیبانی رایگان

پلن سه

ترافیک نامحدود
میکروبلاگ چندرسانه ای
آپدیت رایگان
بک آپ هفتگی
هاست دویست نفره
پشتیبانی رایگان

پلن چهار

ترافیک نامحدود
میکروبلاگ چندرسانه ای
آپدیت رایگان
بک آپ هفتگی
هاست نامحدود
تعداد نفرات نامحدود
پشتیبانی رایگان